fbpx
Team Coaching - Ontwikkel Je Team En Organisatie
Coaching Services

Verhoog de effectiviteit van Teams en organisatie

team lopen
Elke interventie van Waarde

Positief effect coaching

Teams leren effectief samen te werken

Een goed werkend team stemt regelmatig af over de doelen en past zich snel aan interne en externe veranderingen. Ieder team heeft zijn unieke identiteit en uitdagingen.   

Het is mijn intrinsieke motivatie om het team te laten groeien. Mijn focus ligt op samenwerken en teamleren. Eerst zorgen dat de basis op orde is. Zijn de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk en hoe gaat het team om met de dagelijkse uitdagingen. Wat heeft de focus en waar geven we eerst aandacht aan (en wat niet).

Langdurig onderzoek van ICF laat talrijke voordelen zien zoals effectievere communicatie en probleemoplossend vermogen. Goed werkende teams nemen snellere en betere beslissingen, zijn veerkrachtiger en passen zich beter aan veranderende omstandigheden.

Elke interventie van Waarde

Drie aspecten van team coaching

  1. Teamactie. Vaak zie je bij zelforganiserende teams dat het moeilijk is om gezamenlijk te plannen, organiseren en prioriteren. Gelukkig is hier veel aandacht voor en zijn methodes zoals kanban en scrum niet voor niets zo populair.
  2. Teamreflectie. Om een lerende organisatie te zijn is reflectie, feedback en evalueren essentieel. Met regelmaat (wekelijks) reflecteert een team op de gedeelde ervaringen. Wat ging er goed en wat heeft aandacht nodig. Houden we ons aan de gemaakte afspraken en wat is de kwaliteit van onze besluitvorming.
  3. Teamgevoel. Elk team is weer anders op gebied van dynamiek, patronen en gedragingen. Zie een team als een entiteit, een levend organisme dat zich aanpast aan omstandigheden en omgeving. Een veilige omgeving waar onderlinge samenwerking en interactie bespreekbaar is.
Team
Ontdek je mogelijkheden

Team coaching trajecten

Transformatie coaching
Professional Growth

Teamontwikeling

Wat is de aller belangrijkste vraag of probleem waar het team aan wil werken. Dat is de start van ons gesprek en samenwerking.

Ik help bij het doorbreken van patronen en te experimenteren. Ik leg het gesprek terug in het team zodat je leert en eigenaarschap kan nemen
Kortom, het is mijn opdracht om het team te laten groeien.

Transformatie

Veranderingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Hoe blijft een organisatie relevant in deze ontwrichtende tijden? 

Ik help teams met het opnieuw in kaart brengen van visie en doel; Purpose en Why. Herdefiniëren en verduidelijken van het collectief commitment over rollen en gewenste resultaten.

Ik maak werk van verandering.

Eigenaarschap

Het team helpen bij het vergroten van zelfsturing en leervermogen. Door als team te reflecteren  over eigen handelen en opvattingen. Hierdoor kan het team als geheel eigenaarschap nemen en optimaal functioneren.

Een team waar verantwoordelijk nemen en feedback vanzelfsprekend is. 

opdrachtgevers

Als teamcoach help ik elke dag organisaties, teams en personen met hun verandering opgave.

Ik leg het gesprek terug in het team zodat het team leert en eigenaarschap neemt. Ik help bij het doorbreken van patronen en te experimenteren.

Kortom, het is mijn opdracht om het team te laten groeien. Mijn focus ligt op samenwerken en teamleren.

Geen team is hetzelfde dus teamcoaching is altijd maatwerk.

Let op!  Er is geen weg terug. De inzichten en veranderingen zijn blijvend van aard.

Dit is waarom

Teams en organisaties met mij samenwerken

Teamcoachen is net als fietsen. Eerst leren fietsen en daarna kan je het zelf. En wil je jezelf verbeteren dan vraag je weer hulp. Maar belangrijk is dat jij aan het stuur blijft. Als teamcoach rij ik af en toe een stukje mee en sla dan weer af. Tot we elkaar weer tegenkomen.

Wanneer zie ik je (weer)?

Coaching afspraak

Ik werk vanuit jouw vraag. In elk traject staat staat centraal wat je wil bereiken. Wanneer is onze samenwerking succesvol en wat is zichtbaar anders.​

altijd bereikbaar

Tijdens het coaching traject kun je altijd vragen stellen via email en whatsapp. Bij nood of spoed maak ik altijd tijd en ruimte om je te helpen.​

maatwerk traject

Een coaching traject is altijd maatwerk. Het is mijn commitment om elke coaching sessie van waarde te laten zijn.

Leren experimenteren

Opdrachten en intervisies dienen om je verder te helpen. Om je te laten experimenteren met andere werkwijze of om dingen te ervaren. Altijd gericht op groei en leren.

Eigen verantwoordelijkheid

Elke sessie sluiten we af met een overzicht van de inzichten of samenvatting. Ik begeleid en ondersteun je naar de volgende stap. Ik verwacht dat je zelf aantekeningen maakt om te onthouden en te leren.

Rendement

Werken met een ervaren en geaccrediteerde coach geeft de hoogste kans op rendement. Het werk moet je nog wel zelf doen

Het is mijn missie om je bewustzijn en het bewustzijn van de wereld te verhogen, om de grootste impact op het leven van anderen te hebben. Ik doe dat door ieders eigen passie, doel en potentieel te optimaliseren.
Adger de Boer
en_GB
Scroll naar boven