fbpx

Whitepaper – maatschappelijke meerwaarde professionele coaching

White paper Coaching27 januari 2022 – NOBCO, de grootste beroepsvereniging voor coaches in Nederland, en ICF Netherlands, de Nederlandse vertegenwoordiging van de International Coaching Federation (ICF) publiceren samen een whitepaper waarin zij stellen dat professionele coaching maatschappelijke meerwaarde heeft. In het whitepaper Coaching in een ontransparante markt geven de organisaties antwoord op de vraag wat coaching is en wat een professionele coach typeert. NOBCO en ICF Netherlands willen als beroepsorganisaties met het whitepaper een breed publiek inzicht geven in het maatschappelijke belang van professionele coaching en de huidige kennis over de effectiviteit van coaching. Hieronder een samenvatting.

 Coach is een zelfstandig beroep en kent geen beschermde titel. Iedereen die dat wil mag zichzelf coach noemen en iedereen kan een andere definitie van coaching hanteren. De grote toename van coaches en coaching in Nederland leidt tot een ontransparante coachmarkt waarbij mensen niet meer weten hoe zij onderscheid kunnen maken tussen een professionele coach en een zelfbenoemde coach.

Met het whitepaper Coaching in een ontransparante markt maken NOBCO en ICF Netherlands een statement: coaching heeft maatschappelijke meerwaarde en als het op een professionele manier wordt ingezet, is het ­ – zeker in deze turbulente tijd – waardevoller dan ooit.

Coaching is een begeleidingsvorm die ingezet wordt om zelfgerichte verandering te faciliteren, met het uiteindelijke doel om het functioneren en algemeen welbevinden te vergroten. Dat klinkt veelbelovend, echter wat is die daadwerkelijke meerwaarde van coaching voor werkenden en organisaties? Hierbij de drie belangrijkste resultaatgebieden:

1. Mentale gezondheid op het werk

Onderzoek laat zien dat een slechte mentale gezondheid op het werk een werkgever in Europa jaarlijks ongeveer tussen de 1600 en 2000 euro per werknemer kost. Het onderzoeksrapport van Mind Matters (2021) geeft aan welke programma’s door organisaties worden ingezet om de mentale gezondheid van werknemers te verbeteren. Ook coaching wordt daarbij genoemd. Het vergroten van persoonlijke veerkracht is een essentieel onderdeel om mentale gezondheid van mensen te vergroten. Coaching lijkt een wezenlijke bijdrage te leveren aan het vergroten van de persoonlijke veerkracht, zo blijkt ook uit ander wetenschappelijk onderzoek.

2. Burn-out voorkomen en werk-privé balans verbeteren

Uit een rapport van TNO dat gegevens bevat over de jaren 2014 tot en met 2018 blijkt dat het aantal mensen dat burn-outklachten rapporteert in die jaren is toegenomen. In 2018 bleek 16,4% van de mannelijke werknemers en 18,1% van de vrouwelijke werknemers enkele keren per maand of vaker klachten te ervaren, die kunnen leiden tot een burn-out.
Die toename in burn-out klachten lijkt met name te komen doordat mensen meer plaats onafhankelijk zijn gaan werken. De huidige 24-uurssamenleving heeft tot gevolg dat de grenzen tussen werk en privé steeds meer vervagen.
Uit onderzoek van Hays Netherlands onder 1054 werknemers bleek dat 61% van de werknemers aangaf dat de werk-privé balans belangrijker is geworden en ruim 31% gaf daarnaast aan dat ondersteuning voor het fysieke en mentale welzijn voortaan een prioriteit is.
Uit de NOBCO-benchmark van 2020 bleek eveneens dat maar liefst 77% van de coachvragen te maken heeft met de werk-privé balans.
Dat coaching kan bijdragen aan de voorkoming van burn-out blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Ook zijn er aanwijzingen dat coaching een positieve bijdrage levert aan het verbeteren van de werk-privé balans.

3. Betrokken en productieve medewerkers

Verbeterd team functioneren, hogere medewerkersbetrokkenheid en verhoogde productiviteit zijn volgens jaarlijks terugkerend onderzoek van Human Capital Institute in samenwerking met ICF (International Coaching Federation Netherlands) de meest genoemde effecten van coaching binnen bedrijven. Eerder bleek al dat de top 5 redenen om externe coaches in te zetten in bedrijven zijn: leiderschapsontwikkeling, verbetering van de communicatieve vaardigheden, verbetering van samenwerking in teams, verbetering van beslissingsprocessen en de toename van productiviteit. Wetenschappelijk onderzoek laat ook zien dat coaching zaken als werkprestaties en organisatiebetrokkenheid verhoogt.

Voordelen professionele coach

Keurmerk coaching

Door te kiezen voor een gecertificeerd coach is iemand er zeker van dat de coach is opgeleid voor het coachvak, zich houdt aan een ethische code, zich ontwikkelt in het vakgebied en zich conformeert aan de mogelijkheid tot een klachtenprocedure.

 “Iedereen, ongeacht rol of functie, is gebaat bij coaching. Zeker in een tijd van transformatie waarin iets anders van ons gevraagd wordt, kan een coach jouw professionele en persoonlijke groei versnellen” – Gerard Penning, CHRO ABN AMRO

“ Het hebben van een wenkend perspectief is wat ik eenieder het meeste gun. Voor elke portemonnee beschikbare en kwalitatief hoogwaardige coaching is hiervoor beslist een randvoorwaarde.” – Rutger van den Breemer, bestuurder loopbaan FNV

“PZO praat in SER verband mee over maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld burn-out. Het is goed om te zien dat NOBCO en ICF met haar professionele coaches een waardevolle bijdrage kan leveren om deze en andere druk bij mensen en organisaties weg te nemen.” – Margreet Drijvers, directeur PZO Nederland

Conclusie

De meerwaarde van coaching is terug te zien op verschillende vlakken. Grotendeels zit de meerwaarde in het verbeteren van de mentale gezondheid van werknemers waardoor zij zakelijk en privé meer in balans gaan presteren. Daarnaast kan coaching leiden tot meer betrokken werknemers.
Wil je gebruikmaken van coaching? Kies dan voor een gecertificeerde coach die is aangesloten bij een beroepsorganisatie zoals ICF of  NOBCO.

Building Together

NOBCO

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is, met ruim 4.500 aangesloten coaches, de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij NOBCO omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en zichzelf blijvend willen ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.

ICF Netherlands

De Nederlandse afdeling van de Internationale Coaching Federation, ICF Netherlands Chapter, vertegenwoordigd ruim 450 lokale gecertificeerde coaches als onderdeel van wereldwijd 50.000 ICF leden. Coaches sluiten zich bij ICF aan omdat zij toegewijd zijn aan het bevorderen van de hoge normen die de onafhankelijke ICF certificering biedt en het wereldwijd netwerk, in meer dan 150 landen, van opgeleide coaching professionals.

Het whitepaper is te downloaden:

Whitepaper Nederlandse versie

Whitepaper Engelse verse

en_GB
Scroll naar boven